Generalforsamling i Kastrup Gymnastikforening af 1966

 

Kastrup Gymnastikforening af 1966 afholder generalfor­samling i gymnastikhallen:

 Kamillevej 5, 1.sal. 2770 Kastrup

 

Torsdag den 27. februar 2020 - kl. 19.00

 

                 Dagsorden ifølge vedtægterne:

                

                 1.   Valg af dirigent

                 2.   Bestyrelsens beretning

                 3.   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

                 4.   Fastsættelse af budget

                 5.   Indkomne forslag

                 6.   Valg til bestyrelse

                 7.   Valg af revisorer

                 8.   Eventuelt

 

Ad. pkt. 5:   I henhold til vedtægternes § 9 stk. 2 skal generalforsamlingen varsles mindst 3 uger før ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside, dvs. den 7. februar 2020. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. den 14. februar 2020.

 

                 Alle indkommende forslag kan sendes til KG66s e-mail: support@kg66.dk og vil kunne ses på hjemmesiden www.kg66.dk mindst en uge før generalforsamlingen.

Ad. pkt. 6:   Nedennævnte personer er på valg for en 2-årig periode:

                

Formand: Inge Abildgaard - modtager ikke genvalg

Sekretær: Ulla Jensen– modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Nr. 2: Pia Thomsen – modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Nr. 4: Lisbeth Hansen – modtager genvalg

 

Suppleant nr. 2: Thomas Midtbøll – modtager ikke genvalg

                

                  Følgende personer er ikke på valg i år:

                 Næstformand: Anders Jensen.

                 Kasserer: Karina Midtbøll

                 Bestyrelsesmedlem Nr. 1: Stig Strauss

                 Bestyrelsesmedlem nr. 3: Jeanette Hofma Ludvigsen

                 Bestyrelsesmedlem nr. 5: Maja Christensen

                    Suppleant nr. 1: Jens Rasmussen

 

 

Ad. pkt. 7:   Revisor 1: Kim Sjøgren Pedersen – er ikke på valg

                 Revisor 2: Kenneth Geisshirt – modtager genvalg  

 

 

 

Med venlig hilsen

p.v.a. bestyrelsen

Inge Abildgaard