Info

Familiefræs søskende, 1-5 år m. forældre: Dvs. børn født i 2014 - 2018

Målgruppe: Holdet henvender sig til børn (søskende) i alderen 1-5 år, drenge og piger, med 2 forældre. Nu kan søster eller bror gå på samme hold  - dvs begge børn på samme hold - hvert barn SKAL medbringe én voksen. Det kræver ingen forudsætninger at tilmelde sig dette hold.
Bemærk: Tilmeld kun èt af børnene. Denne tilmelding gælder for hele familen.

Mål: Med udgangspunkt i, at alsidig bevægelsestræning giver god livsmotorik arbejdes der med grundmotorisk træning, sansestimulerende leg og udvikling samt rytmisk aktivitet. Holdet har aktiviteter for både de små og de store børn – undervisningen er dog hovedsageligt tilrettelagt efter de ældste på holdet – de små keder sig nemlig aldrig i selskab med større børn

Form og indhold: Holdet vil starte op med, at vi hilser på hinanden og ser, hvem der er der den pågældende dag. Herefter laves der en kort opvarmning, som kan bestå af sanglege, lege (m/u løft af børn), rytmer m.m. Derefter vil vi de fleste dage tage nogle redskaber frem. Træningen afsluttes med, at vi ligger og slapper af til noget rolig musik. Dit barn har mulighed for at være i centrum og samtidig også være en del af en helhed og lytte til andre. Samværet og samspillet mellem dig og dit barn foregår på barnets betingelser.)

Holdet vil være præget af en del gentagelser af de forskellige aktiviteter, da det giver børnene mulighed for større udfoldelse samt tryghed ved de forskellige ting.

I gymnastiksalen bruger vi de fleste redskaber, og dette vil oftest være i form af en redskabsbane, som børnene skal bevæge sig rundt på. På denne måde undgår vi, at børnene bruger for meget tid på at stå i kø - og øger samtidig overskueligheden for børnene.

Træningen foregår med forældre, og både børn og voksne er aktivt deltagende i træningen.

Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen