Generalforsamling i Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 afholder generalforsamling i foreningscenteret (Postkassen):

Amager Landevej 71, 1.sal. 2770 Kastrup

Tirsdag den 25. maj 2021 - kl. 19.00

Grundet coronasituationen skal man tilmelde sig via klubmodul https://www.kg66.dk/cms/EventOverviewList.aspx

De gældende retningslinjer for coronasituationen skal følges, dvs. afstandskrav, afspritning og mundbind. Man kan evt. få foretaget en coronatest før mødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4. Fastsættelse af budget

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

Ad. pkt. 5: I henhold til vedtægternes § 9 stk. 2 skal generalforsamlingen varsles mindst 3 uger før ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside, dvs. den 4. maj 2021.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. den 11. maj 2021.

Alle indkommende forslag kan sendes til KG66s e-mail: support@kg66.dk og vil kunne ses på hjemmesiden www.kg66.dk mindst en uge før generalforsamlingen.

Ad. pkt. 6: Nedennævnte personer er på valg for en 2-årig periode:

Formand: Pia - modtager ikke genvalg - træder ud 9 mdr. før tid af personlige årsager

Næstformand: Anders Jensen - modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Karina Midtbøll  - modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem: Stig Strauss – modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem: Jeanette Hoffma Ludvigsen – modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem: Maja Christensen - modtager genvalg

Suppleant: Jens Rasmussen – modtager genvalg

Følgende personer er ikke på valg i år:

Bestyrelsesmedlem: Lise Pedersen

Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Hansen

Bestyrelsesmedlem: Marianne Hulgaard

Suppleant: Susan Reimer

Ad. pkt. 7: Revisor 1: Kim Sjøgren Pedersen – er på valg - modtager genvalg

Revisor 2: Kenneth Geisshirt – er ikke på valg

Med venlig hilsen

Pva. bestyrelsen
Pia Thomsen